Parkovanie na Vavilovovej a Jungmannovej ulici | GARÁŽOVÝ DOM VAVILOVOVA

AKTUALIZÁCIA (8. november 2021)
ONLINE hlasovania GARÁŽOVÝ DOM VAVILOVOVA bolo ukončené. Výsledky hlasovania čoskoro nájdete aj na webe HLASOVANIE.PETRZALKA.sk. Ďakujeme za všetky vaše hlasy a že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami. Vaša Petržalka

Do ONLINE hlasovania GARÁŽOVÝ DOM VAVILOVOVA, ktoré prebiehalo od 9. októbra do 7. novembra (vrátane, predĺžený termín) bolo uznaných 631 platných hlasov od rovnakého počtu dospelých obyvateľov lokality s trvalým pobytom na Vlasteneckom námestí, Jungmannovej a Vavilovovej ulici. Okrem toho bolo niekoľko ONLINE hlasov vyhodnotených ako neplatných kvôli nesprávnosti údajov. Zároveň sme obdržali niekoľko desiatok OFFLINE hlasov, ktoré však rovnako nespĺňali požiadavky a neobsahovali potrebné údaje, preto sme ich tiež neakceptovali.

OFICIÁLNE VÝSLEDKY ONLINE HLASOVANIA VAVILOVOVA
MOŽNOSŤ 1: Garážový dom na Vavilovovej ulici | 47 HLASOV
MOŽNOSŤ 2A: Trojposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 139 HLASOV
MOŽNOSŤ 2B: Štvorposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 143 HLASOV
MOŽNOSŤ 3: Nesúhlas s výstavbou garážového domu v lokalite | 302 HLASOV

Viac informácií nájdete TU.
—–
AKTUALIZÁCIA (4. november 2021)
Termín ONLINE hlasovania GARÁŽOVÝ DOM VAVILOVOVA bol na základe žiadosti približne 90 dotknutých obyvateľov predĺžený do nedele 7. novembra 2021 (vrátane). Vyhodnotenie bude zverejnené v pondelok 8. novembra 2021 po 17:00. ĎAKUJEME, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami. Vaša Petržalka.
—–
AKTUALIZÁCIA (21. október 2021)
POZOR NA HOAX,
ktorý zneužíva digitálne upravenú komunikáciu mestskej časti Bratislava-Petržalka. VIAC INFO TU. Rozhodujte sa na základe faktov, nie manipulácii. Vaša Petržalka
—–

Milí Petržalčania a Petržalčanky. Na Vavilovovej alebo Jungmannovej ulici by už čoskoro mohol vyrásť úplne nový komerčný garážový dom, ktorý bol umiestnený územným rozhodnutím na návrh súkromného investora na existujúcom parkovisku. Mohol by rozšíriť kapacity odstavných plôch pre autá v tejto extrémne vyťaženej lokalite o desiatky nových miest bez toho, aby im musela ustúpiť okolitá zeleň, chodníky, ihriská či iný verejný priestor. Do rozhodovania o tom, či vôbec na tomto mieste má vyrásť garážový dom, alebo či garážový dom má byť postavený na parkoviskách na neďalekej Jungmannovej ulici, chceme zapojiť aj vás, dotknutých obyvateľov našej mestskej časti. Prečo?

Pretože mestská časť Bratislava-Petržalka na čele s jej starostom, poslancami a úradníkmi vníma vaše rozličné názory na riešenie projektu výstavby garážového domu na Vavilovovej ulici, ktorého prvopočiatky sa datujú od roku 2014. Každopádne, aktuálne sa píše takmer záver roka 2021 a v kontexte riešenia parkovania na Vavilovovej, prípadne Jungmannovej ulici do úvahy pripadajú nasledujúce tri, teda presnejšie štyri riešenia. Vopred preto ĎAKUJEME, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami a že sa zapojíte do nášho verejného hlasovania, prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť váš názor na budúcnosť parkovania na Vavilovovej a Jungmannovej ulici.

Do hlasovania sa môže zapojiť všetkých 2425 obyvateľov Vlasteneckého námestia, Vavilovovej a Jungmannovej ulice, ktorí k 30. septembru 2021 dovŕšili 18 rokov a zároveň mali trvalý pobyt v Petržalke (+ 3 obyvatelia, ktorí si trvalý pobyt v lokalite prihlásili medzi 1. a 9. októbrom a požiadali nás o možnosť vyjadriť svoj názor tiež). Unikátne identifikátory potrebné k tomuto hlasovaniu obdržia najneskôr do 15. októbra 2021 poštou. Výsledky tohto hlasovania a ich voľby v ňom môžu byť zverejnené v rozsahu ich mien, priezvisk a zvolených odpovedí. Zapojením sa do hlasovania súhlasia so spracovaním osobných údajov zo strany mestskej časti Bratislava-Petržalka na účely tohto hlasovania. V prípade otázok nám napíšte na tlacove@petrzalka.sk.

CHCEM HLASOVAŤ ONLINE

NÁVOD AKO HLASOVAŤ TU

MOŽNOSŤ 1: Súhlas s výstavbou garážového domu na Vavilovovej
+163 NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST | verejných ale ubudne zo 67 na 22

PRE toto riešenie hovorí niekoľko argumentov, pričom tie najvýznamnejšie sú:
– garážový dom na Vavilovovej ulici by mal mať štyri podlažia, čiže dostatok kapacity
– mal by byť vybavený automatickými vstupnými bránami a napojený na kamerový systém SBS a polície
– mal by mať zelenú strechu a výstavba podľa investora nijakým spôsobom nezasiahne do okolitej zelene
– zo súčasných 67 verejných parkovacích miest by sa kapacita na rovnakej ploche zvýšila na 230 parkovacích miest
– po dohode magistrátu s investorom by Bratislava získala do vlastníctva 22 verejných garážových státí na prízemí
– výhodou môže byť aj blízkosť k bytovým domom na Vavilovovej 2-16 a 1-5
VIAC INFO o zámere výstavby garážového domu na Vavilovovej TU

PROTI tomuto riešeniu je spísaná petícia obyvateľov lokality, pričom ich výhrady sú nasledovné:
– garážový dom by stál v tesnej blízkosti okien bytového domu Vavilovova 16
– dopravná situácia na úseku ulice Vavilovova 1, 3 a 2-16 by sa ešte viac zahustila
– po jeho vzniku by neboli plne nahradené verejné parkovacie miesta a ich počet by sa znížil zo 67 na 22
– nutnosť sprejazdnenia chodníka pre peších popod okná obytných miestností, ktorý by slúžil ako prístup do miestnej materskej školy a strediska sociálnych služieb
– a ďalšie výhrady, ktoré časť obyvateľov spísala v petícii, vrátane odpovede na ňu, nájdete TU

MOŽNOSŤ 2: Súhlas s vybudovaním garážového domu na dvoch parkoviskách Jungmannovej ako náhrada za pôvodný zámer garážového domu na Vavilovovej, podmienený súhlasom investora stavby garážového domu na Vavilovovej a platnou legislatívou. Garážový dom na parkovisku Vavilovova by tým pádom nevznikol

 

V lokalite Jungmannova je možné uvažovať nad garážovým domom v dvoch nasledujúcich alternatívach.

MOŽNOSŤ 2A: Trojposchodový garážový dom na Jungmannovej
+200 NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST |
cca 105 aktuálnych zostane verejných

PRE toto riešenie hovorí niekoľko argumentov, pričom tie najvýznamnejšie sú:
– garážový dom by bol pod úrovňou okien bytov na 1. poschodí domu na Jungmannovej ulici z dôvodu jeho konštrukčných výšok
– investor by v tomto garážovom dome umiestnil 300 parkovací miest, z toho asi 105 na prízemí by zostalo verejných
– parkovacie miesta na súčasnom parkovisku by teda de facto zostali verejné a ďalších 200 by ich pribudlo
– zlepšenie  dopravnej situácie na Vavilovovej ulici
– väčšia vzdialenosť garážového domu od najbližších bytov, približne 30 metrov vzdušnou čiarou

PROTI tomuto riešeniu je niekoľko argumentov, pričom tie najvýznamnejšie sú:
– nesúlad s existujúcou architektúrou
– obmedzenie výhľadu obyvateľov z prízemia bytového domu na Jungmannovej ulici

MOŽNOSŤ 2B: Štvorposchodový garážový dom na Jungmannovej
+300 NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST
| cca 105 aktuálnych zostane verejných

PRE toto riešenie hovorí niekoľko argumentov, pričom tie najvýznamnejšie sú:
– garážový dom by bol pod úrovňou okien bytov na 2. poschodí domu na Jungmannovej ulici
– investor by v tomto garážovom dome umiestnil 400 parkovací miest, z toho asi 105 na prízemí by zostalo verejných
– parkovacie miesta na súčasnom parkovisku by teda de facto zostali verejné a ďalších 300 by ich pribudlo
– zlepšenie  dopravnej situácie na Vavilovovej ulici
– väčšia vzdialenosť od najbližších bytov, približne 30 metrov vzdušnou čiarou

PROTI tomuto riešeniu je niekoľko argumentov, pričom tie najvýznamnejšie sú:
– nesúlad s existujúcou architektúrou
– obmedzenie výhľadu obyvateľov z prízemia bytového domu na Jungmannovej ulici

MOŽNOSŤ 3: Nesúhlas s výstavbou akéhokoľvek garážového domu v lokalite, čiže zachovanie súčasného stavu
+0 NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST 

PRE toto riešenie hovorí niekoľko argumentov, pričom tie najvýznamnejšie sú:
– zachovanie štýlu miestnej architektúry
– menšia miera zastavania plochy
– možnosť využitia plochy na iný účel

PROTI tomuto riešeniu je niekoľko argumentov, pričom tie najvýznamnejšie sú:
– hrozba súdneho sporu a potenciálna náhrada škody investorovi za prípadnú nerealizáciu stavby garážového domu Vavilovova
– nepribudnú žiadne nové parkovacie miesta
– pretrvávanie dlhoročných problémov s parkovaním v lokalite

Do hlasovania sa môže zapojiť všetkých 2425 obyvateľov Vlasteneckého námestia, Vavilovovej a Jungmannovej ulice, ktorí k 30. septembru 2021 dovŕšili 18 rokov a zároveň mali trvalý pobyt v Petržalke (+ 3 obyvatelia, ktorí si trvalý pobyt v lokalite prihlásili medzi 1. a 9. októbrom a požiadali nás o možnosť vyjadriť svoj názor tiež). Unikátne identifikátory potrebné k tomuto hlasovaniu obdržia najneskôr do 15. októbra 2021 poštou. Výsledky tohto hlasovania a ich voľby v ňom môžu byť zverejnené v rozsahu ich mien, priezvisk a zvolených odpovedí. Zapojením sa do hlasovania súhlasia so spracovaním osobných údajov zo strany mestskej časti Bratislava-Petržalka na účely tohto hlasovania. V prípade otázok nám napíšte na tlacove@petrzalka.sk.

CHCEM HLASOVAŤ ONLINE

NÁVOD AKO HLASOVAŤ TU

GARÁŽOVÝ DOM VAVILOVOVA | Ako išiel čas?

November 2014: Firma V-arms ako investor požiadala hlavné mesto Bratislava o kúpu pozemku 4479 v Petržalke
Máj 2015: Investor požiadal MČ Petržalka o stanovisko k investičnému zámeru GD Vavilovova
November 2015: MČ vydala kladné stanovisko k investičnému zámeru GD Vavilovova
September 2016: Investor požiadal hlavné mesto o záväzné stanovisko k investičnému zámeru
Február 2017: Hlavné mesto vydalo súhlasné stanovisko k investičnému zámeru
Marec 2017: Hlavné mesto požiadalo MČ o stanovisko k zriadeniu vecného bremena práva stavby
Máj 2017: Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi investorom a hlavným mestom
September 2017: Uznesenie 945/2017 a schválenie zriadenia vecného bremena stavby GD Vavilovova
Február 2018: Vydanie územného rozhodnutia
September 2018: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – stavba garážového domu doteraz nie je povolená

November 2018: Splnomocnenie investora na zastupovanie v stavebnom konaní (stavebná úprava chodníka na prejazdný), splnomocnenie bolo odvolané, stavebné povolenie na nový príjazd k materskej škole a domu sociálnych služieb nevydané
Február 2021: Uznesenie zastupiteľstva hlavného mesta 753/2021, ktorým sa schvaľuje zbúranie parkoviska na Vavilovovej ulici, odstránenie  existujúceho parkoviska nie je povolené
August 2021: Stretnutie zástupcov hlavného mesta, MČ a investora ohľadom prerokovania petície proti výstavbe
September 2021: Hľadanie náhradného riešenia výstavby garážového domu zapojením dotknutej verejnosti prostredníctvom verejného hlasovania

web od 2day