Rozhodnutie – stavebné povolenie – bytové domy SO-01 – SO-04 a ďalšie súvisiace objekty stavby Južné mesto – Zóna C0, Viacpodlažná bytová výstavba, Petržalka, Bratislava – 1. etapa

web od 2day