Organizácie pôsobiace v Petržalke už môžu žiadať mestskú časť o dotácie. Tento rok na ne vyčlenila o 40-tisíc viac

Žiadatelia o dotácie nad dvetisíc eur môžu mestskej časti adresovať svoje elektronické žiadosti do 15. februára 2022. O finančnú podporu projektov do dvetisíc eur stačí požiadať do 31. októbra.

Podpora neziskových organizácií, združení a spolkov, ale aj malých športových klubov či fyzických osôb – podnikateľov, ktoré svojimi verejnoprospešnými aktivitami prispievajú k rozvoju Petržalky. Taký je dlhodobý zámer dotačného systému mestskej časti, na ktorý každoročne vyčleňuje zo svojho rozpočtu sumu 100-tisíc eur.

Keďže sa finančná pomoc zo strany petržalskej samosprávy stretla s veľkým záujmom žiadateľov, pre tento rok sa rozhodla podporiť širšie portfólio záujemcov o dotácie a na tento účel investuje o 40-tisíc eur viac.

Navýšenie sumy odôvodňuje zástupkyňa petržalského starostu Jana Hrehorová:

“Celková požadovaná suma predstavuje zvyčajne dvojnásobok tej vyčlenenej z nášho rozpočtu, následkom čoho veľakrát nevieme podporiť dobré projekty, ktoré by si našu pomoc zaslúžili,” konštatuje vicestarostka.

Zároveň dodáva, že pre mestskú časť sú aktivity neziskových organizácií, nízkoprahových centier, inštitúcií pomáhajúcim ľuďom bez domova či športových klubov veľmi dôležité, keďže v niektorých prípadoch dopĺňajú činnosť samosprávy a plnohodnotne tak prispievajú k jej rozvoju.

 

O vyššie dotácie treba požiadať skôr

 

„Žiadatelia o dotácie nad 2000 eur sa musia poponáhľať a žiadosti podať už do 15. februára 2022, aby svoje projekty dokázali uskutočniť aj na začiatku leta,” upozorňuje Hrehorová.

Maximálna suma na jeden projekt však nesmie presiahnuť 5000 eur. Vzhľadom na vyššiu sumu pochádzajúcu z verejných financií, o pridelení dotácie spravidla rozhodujú dotačné komisie a vo finále ich schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Žiadosti o dotáciu do 2000 eur je možné podávať do 31. októbra 2022 a schvaľuje ich starosta.

Podávanie žiadostí o dotácie prebieha posledné dva roky výlučne elektronickou formou cez internetový portál. Pre kompletné a správne podanie žiadosti je potrebné zaslať ju aj s povinnými naskenovanými prílohami.

“Podávanie žiadostí online je veľkou výhodou jednak pre žiadateľov, ktorých odbremeníme od byrokracie a okrem toho v čase koronakrízy sa vyhnú osobnému kontaktu na úrade,” vysvetľuje pohodlnejší aktuálne aj bezpečnejší spôsob žiadania o dotácie Hrehorová.

 

V minulom roku podporili 48 projektov

 

Ani v roku 2021 sme sa nevyhli pandémii, ktorá spomalila alebo pozastavila činnosť aj niektorých petržalských organizácii.

Mestská časť, aj napriek neľahkej pandemickej situácii, finančne podporila až 48 väčších i menších verejnoprospešných projektov početných občianskych združení, neziskových organizácií či športových klubov. Výška poskytnutej účelovej dotácie sa odvíjala od celkovej finančnej náročnosti projektu.

“Na niektorých aktivitách som sa osobne zúčastnil a som rád, že sa mohli konať aj vďaka našej podpore,” neskrýva radosť starosta Petržalky Ján Hrčka.

Sumár každoročne pridelených dotácií so zoznamom úspešných i neúspešných žiadateľov zverejňuje Petržalka na svojej internetovej stránke. Celé znenie VZN nájdete TU.

web od 2day