Aj Petržalka má svojich troch kráľov

Mnohí z nás si dnes pripomínajú jeden z najstarších kresťanských sviatkov Zjavenie Pána alebo Sviatok troch kráľov. Podľa Biblie práve oni priniesli malému Ježiškovi vzácne dary.

Aj my sme dostali vzácny dar v podobe nekonečnej dávky inteligentného humoru od našich „troch kráľov“ humoristickej scény – Milana Lasicu, Júliusa Satinského a Jaroslava Filipa. A hoci už odišli do raja, zostalo nám po nich množstvo krásnych piesní, textov, vystúpení či spomienok.

Práve potreba vyjadrenia vďaky bola dôvodom myšlienky vzniku sochy troch velikánov s klavírom na Lužnej ulici v Petržalke. Ako prezradil autor nápadu a predseda predstavenstva spoločnosti VODOTIKA – MG spol., s.r.o. Miloš Kedrovič, nejde len o obyčajnú sochu, ale tiež o atypickú fontánu, z ktorej kvapká voda.

Žiaľ, ako to už býva, od osadenia diela v októbri minulého roka sa myšlienka stretla s množstvom obdivovateľov, ale i tzv. hejterov. Najmä pre druhú menovanú skupinu zdôrazňujeme, že mestská časť nie je kompetentná vyjadrovať sa k estetickej a výpovednej hodnote umeleckého diela, pokiaľ sa nenachádza na pozemkoch v jej vlastníctve či správe. Predmetné súsošie je totiž umiestnené na pozemku vo vlastníctve spomínanej developerskej firmy, ktorá je aj objednávateľom diela.

Ako vysvetľujú naši kolegovia zo stavebného úradu, podľa platného znenia stavebného zákona socha ako taká je umeleckým dielom, nie je považovaná za stavbu, pretože nejde o stavebnú konštrukciu postavenú stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, teda nie je potrebné na jej umiestnenie ohlásenie ani povolenie príslušného stavebného úradu.

 

Samotnému osadeniu bronzového súsošia, ktoré vytvoril akademický sochár Peter Mezsároš, predchádzalo predstavenie diela „nedávno zosnulému Milanovi Lasicovi a jeho manželke a obom sa páčil. Samozrejme, konzultovali sme to aj s rodinou pána Satinského a Filipa, ktoré takisto nenamietali,“ zdôrazňuje Kedrovič, podľa ktorého sú umelci „stále stelesnením pravej kultúry na slovenskej scéne a jedinečného zmyslu pre humor, aj keď už nie sú medzi nami.“

Ako svojho času povedal pán Lasica: „Vždy bola naša sila v zabúdaní.“

Preto veríme, že toto súsošie zobrazujúce významnú trojicu umelcov si nájde svoje miesto v srdciach Petržalčanov i návštevníkov a pomôže nám nezabúdať. Najmä na ich večný odkaz v podobe neutíchajúceho humoru. Práve ten je totiž korením života, ktoré nám v súčasnej dobe obzvlášť chýba. Prajeme vám krásne a radostné prežitie dnešného sviatočného dňa.

#kulturavpetrzalke

FOTO: Bratislava v hľadáčiku ©

web od 2day