Jarná celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja

Na základe pokynov RÚVZ bude na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1.4.2022 do 31.5.2022 prebiehať celoplošná jarná deratizácia hlodavcov, ktorá je jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

VIAC INFO nájdete v priloženom dokumente.

web od 2day