468/2022/05-UKSP/Va-EIA_1 Zverejnenie žiadosti o vydanie dodatočného povolenia časti stavby: Nebytový priestor č. 2 na prízemí polyfunkčnej budovy na ul. Rusovská cesta 46, 48

web od 2day