Územné rozhodnutie pre stavbu MakFootball Arena – Tréningová hala, umiestnenú južne od Sitnianskej ul., k.ú. Bratislava-Petržalka“ + príloha situácia

web od 2day