PETRŽALKA ODPOVEDÁ: Vyhradené parkovacie miesto zrušíme z dôvodu úmrtia

Nezabúdajte na svoje povinnosti.

Opäť sme tu s našou novou rubrikou Petržalka odpovedá, v ktorej reagujeme na vaše podnety či otázky položené prostredníctvom kanálov, kde vám priamo odpovedať nedokážeme.

Tentokrát si náš starosta Ján Hrčka s rodinou našiel v schránke ručne písaný odkaz od neznámeho Petržalčana/nky.

  • Ako je to teda s vyhradeným parkovacím miestom, na ktorom už podľa autora minimálne tri roky nikto neparkuje?

Vo všeobecností platí, keďže nové vyhradené miesta okrem tých pre ŤZP už nejaký ten rok nevydávame, že naši kolegovia z referátu dopravy pravidelne kontrolujú využívanie miest z minulosti, pričom platnosť povolení ich držiteľov poctivo preverujú. Rovnaký postup sme zvolili aj v tomto prípade a držiteľa povolenia sme teda kontaktovali.

Žiaľ, zistili sme, že majiteľ vo februári zomrel, no oznámenie o jeho úmrtí nám nebolo doručené – aj vzhľadom na skutočnosť, že platnosť povolenia trvala do októbra. Naši zamestnanci by teda nezrovnalosť pri predlžovaní platnosti vyhradeného parkovania odhalili a riešili, avšak o pár mesiacov neskôr.

V súčasnosti tak už vybavujeme žiadosť o zrušenie tohto vyhradeného parkovacieho miesta a následne naši petržalskí makači odstránia dopravné značenie. Ďalšie vyhradené parkovacie miesto tak bude zrušené a zaradené do našej verejnej siete modrých rezidentských parkovísk.

Rovnako platí, že Mestská časť Bratislava-Petržalka nemá kompetencie na vynucovanie nahlasovania úmrtia blízkymi. Stáva sa preto, že niektorí obyvatelia si aj týmto spôsobom držia parkovacie miesta v Petržalke pre seba, aj keď nárok na ne už nemajú. ĎAKUJEME, že vy k nim nepatríte a svoje záväzky voči samospráve si poctivo plníte. VIAC INFO O PARKOVANÍ TU.

V prípade, že poznáte autora dotazu, budeme radi, ak mu/jej našu odpoveď pretlmočíte. A nezabudnite, že svoju Petržalku zastihnete aj na adrese 📧 podnety@petrzalka.sk alebo cez obľúbené aplikácie WhatsApp a Messenger.

#petrzalkamaka

web od 2day