Vyhradené parkovanie

Od 1.10.2023 z dôvodu zimnej uzávery neprijímame nové žiadosti o vyhradené parkovacie miesta. Tieto žiadosti by vzhľadom na termíny a lehoty Krajského dopravného inšpektorátu, magistrátu hlavného mesta, ale tiež nášho externého zhotoviteľa nebolo možné vybaviť do 15. novembra.

Žiadosti o zmenu, predĺženie či zrušenie vyhradeného miesta je možné aj naďalej podávať prostredníctvom webu PARKOVANIE.PETRZALKA.SK a budú vybavované priebežne.

Ďakujeme za pochopenie.

——————

Od 1. januára 2024 sa v zmysle zásad vyhradzovania parkovacích miest vyhradzujú miesta len držiteľom modrého parkovacieho preukazu ŤZP.

Aktuálne je však naďalej v platnosti zimná uzávera, počas ktorej MČ miesta vôbec nevyhradzuje a rovnako tak ani neprijíma žiadosti.

Zásady vyhradzovania parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Petržalka

KONTAKTY:

Zuzana Jentnerová
Telefón: +421-2-68 288 880
Mobil: +421 947 487 054
zuzana.jentnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 406, 4. poschodie
vybavuje najmä: vyhradené parkovanie FO/PO

web od 2day