Pomôžte nám odhaliť vandalov, ktorí ničia petržalské koše

Viac o vandalizme v Petržalke sa dozviete v reportáži TV JOJ.

Milí Petržalčania, nedávno sme vás informovali, že začiatkom jari naša mestská časť začala s hromadným osádzaním nových smetných košov na drobný komunálny odpad.

V uliciach Petržalky sa aktuálne nachádza zhruba 730 košov a do konca jesene ich vystrieda a doplní až 1100 nových, funkčnejších a odolnejších kusov.

K ich výmene sme sa rozhodli pristúpiť aj na základe opakujúcich sa sťažností od obyvateľov s cieľom skvalitniť verejný priestor, zefektívniť zvoz odpadu a hlavne predísť znečisťovaniu verejných priestranstiev.

Moderné nové koše sa, žiaľ, len pár dní po osadení stávajú terčom útokov rôznych vandalov. Pri ich vysýpaní narážajú kolegovia z údržby najmä na grafiti, ktoré umenie zďaleka nepripomínajú.

Častým úkazom sú aj preplnené nádoby vrecami zmesového komunálneho odpadu patriaceho do kontajnerov, zhodené koše na zemi či také, ktoré majú demontované poklopy. Azda najzarážajúcejšie na tom je, že jeden nový kameninový kôš váži približne 150 kilogramov. Uznajte, kto si už len dá tú námahu, aby ho zhodil?

Vandalizmus v našich uliciach si všimli aj médiá. Na vyčíňanie vandalov sa išli na vlastné oči pozrieť priamo do terénu v sprievode nášho starostu, ktorý upozorňuje, že poškodzovanie cudzej veci je trestným činom.

„Ak vidíte, rovnaký vzor na desiatich košoch, je jasné, že sa za tým podpísala jedna osoba,“ vysvetľuje Ján Hrčka.

Spôsob, ako tieto „diela“ z košov vyčistiť, stojí nielen veľa úsilia, ale aj nemalé finančné prostriedky z verejných zdrojov všetkých Petržalčanov.

V mene našej mestskej časti Bratislava-Petržalka i chlapov z údržby vás preto žiadame o pomoc a v prípade, ak budete svedkami vandalizmu, prosíme, volajte kolegov z Mestskej polície Bratislava či Polície Slovenskej republiky. VIAC INFO nájdete v reportáži KRIMI TV JOJ.

ĎAKUJEME, že neničíte verejný majetok a robíte tak spolu s nami z Petržalky krajšie miesto pre život nás všetkých.

#petrzalkamaka

web od 2day