Deťom v našej škôlke na Iľjušinovej robí radosť nový pocitový chodník

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za spoluprácu.

Pocitový chodník predstavuje kreatívny spôsob, ako deťom trochu nevšedne umožniť spoznať rôzne prírodné materiály.

Vďaka chôdzi naboso si rozvinú motoriku, koordináciu i rovnováhu, pričom sa spevní aj klenba ich chodidla.

Pre výstavbu tohto neobyčajného chodníka sa rozhodli aj v jednej z 25 verejných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka – na Iľjušinovej ulici.

Grant sa našej škôlke podarilo získať vďaka spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, ktorá im prispela parádnou sumou vo výške 2500 EUR. Tieto finančné prostriedky boli určené na nákup výplne, prekrytia, lavičky a ďalšie súčasti pocitového chodníka.

Naši petržalskí makači z oddelenia správy verejných priestranstiev sa zase postarali o montáž jednotlivých prvkov a celkovú finalizáciu.

V mene našej samosprávy a jej oddelenia školstva ĎAKUJEME šikovným kolegom z MŠ Iľjušinova i z údržby za výborný nápad aj jeho prevedenie.

Tiež ĎAKUJEME rodičom malých Petržalčanov za spolupodieľanie sa na tomto projekte a v neposlednom rade priateľom z Nadácie Volkswagen Slovakia, bez štedrosti ktorých by nový pocitový chodník nemohol vzniknúť.

Veríme, že si ho Petržalčatá užijú naplno a že sa možno touto skvelou novinkou inšpirujú aj ďalšie škôlky, školy a organizácie.

#petrzalkamaka

web od 2day