Samosprávy sú tu pre ľudí. Aj v novej realite

Petržalka podporuje štrajkovú pohotovosť Združenia miest a obcí Slovenska.

„Viac ako dva roky žijeme dejiny. Opäť. Naše obce, teda vaše kraje, mestá, mestské časti či dediny znova potvrdili, že dokážu fungovať aj v náročných časoch a že vedia na svoje plecia prevziať aj základné funkcie štátu, ktoré priamo nepatria do ich kompetencií a rozpočtov.

V Petržalke sme napríklad dokázali takmer svojpomocne vygumovať viac než dekádu „neriešiteľný“ problém s nedostatkom kapacít materských škôl. Inak, aj vám sa zdá, že naša mestská časť je krajšia, zelenšia, čistejšia a modernejšia? Možno s tým súvisí aj progres v jej údržbe a prechod z externých dodávateľov na interných zamestnancov. A popri tom všetkom sme s kolegami dokázali odložiť milióny na ďalšie investície v tomto i v nasledujúcich rokoch.

Skvelé, o tom bez debaty. Ale spomeňme si na to pri každej tlačovke, na ktorej sa tára o tom, že samosprávy žijú v nejakej divnej bubline bez pandémie, vojny, zdražovania či neistôt a že majú peňazí ako pliev. Nie je to pravda. Na rozdiel od populistov sa len župani, primátori, starostovia, poslanci a úradníci postavili problémom čelom a od začiatku ich riešia. Vecne a zodpovedne, v snahe reálne pomôcť ich obyvateľom.“ (Ján Hrčka, váš starosta)

Aj mestská časť Bratislava-Petržalka sa zapája do štrajkovej pohotovosti, ktorú od 19. máj do 30. júna vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska v reakcii na nezodpovedné a populistické návrhy Vlády Slovenskej republiky.

Ak by boli v danej podobe a bez diskusie schválené aj poslancami v Národnej rade Slovenskej republiky, samosprávam by takpovediac zvečera do rána zobrali približne 500 miliónov eur bez toho, aby bolo jasné, ako majú vaše kraje, mestá, mestské časti a obce tento masívny výpadok príjmov bez oklieštenia základných služieb pre vás, svojich obyvateľov, v školstve, údržbe, doprave, sociálnej oblasti či zelených investíciách nahradiť.

ZMOS, ktorého členom je aj naša mestská časť, je po ignorovaní našich výhrad, pripomienok a návrhov zo strany vlády v prípade nesplnenia stanovených podmienok po 30. júni 2022 pripravený vstúpiť do ostrého štrajku.

_________________________________________________________________________________

Senec – 18. mája 2022 – Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom dnešnom rokovaní vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania:

 

a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu,

b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,

c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,

d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.

e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS.

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30. júni. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.

ZDROJ: www.zmos.sk

web od 2day