Magistrát spustil dotácie na kontajnerové stojiská

Požiadať o ne môžete do 30. septembra.

Ruku hore tí, ktorí chcú bývať v čistej a zelenej Petržalke! My sa hlásime, a preto vítame iniciatívu kolegov z bratislavského magistrátu, ktorí spustili ďalšie kolo dotácií na opravy kontajnerových stanovíšť. Ich cieľom je vytvoriť kvalitný a estetický priestor podľa manuálov kolegov z Metropolitného inštitútu Bratislavy, a tým opäť o čosi skrášliť mesto, v ktorom spolu žijeme.

Aj v mestskej časti Bratislava-Petržalka máme stále kontajnerové stojiská, ktoré vzhľadom a kvalitou nespĺňajú potreby 21. storočia. Preto je pri ich modernizácii dôležité myslieť na viaceré možné pozitíva a výhody. Veď okrem zabezpečenia prístupu výlučne pre obyvateľov daného bytového domu, môžu zabrániť aj rozfúkaniu odpadkov po okolí či vytvoriť estetickejší a zelenší priestor.

Výška dotácie pre jeden projekt v roku 2022 je 5000 EUR a požiadať o ňu môže spoločenstvo vlastníkov bytov i právnická osoba do 30. septembra 2022. Stále však platí, že jednou z kľúčových podmienok získania dotácie je vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorom dané stojisko stojí.

Odporúčame teda najskôr kliknúť na online kataster nehnuteľností. Ak nemá váš správca potrebné formality na poriadku, a zároveň s tým vieme pomôcť u nás na mestskej časti, neváhajte nám napísať napríklad na e-mail podnety@petrzalka.sk alebo WhatsApp.

DOTÁCIU MÔŽETE POUŽIŤ NA:

  • nákup materiálov na vybudovanie kontajnerového stanovišťa;
  • stavebné a konštrukčné práce;
  • vytvorenie vegetačnej strechy alebo inej zelenej plochy.

VIAC INFO TU alebo TU.

Stále rozmýšľate, či do toho ísť? Podľa nás je priam ideálna doba. Práve v súvislosti so zavádzaním zberu kuchynského bioodpadu v gescii OLO – odvoz a likvidácia odpadu, bratislavského magistrátu a našej samosprávy vzniká možnosť pristúpiť ku vhodnej reorganizácii kontajnerových stojísk.

Ak vám napríklad používaním hnedých nádob na kuchynský bioodpad klesne množstvo komunálneho odpadu, čiernych nádob budete potrebovať menej. V týchto prípadoch môžete svojho správcu požiadať o odstránenie nepotrebných kusov, prípade doplnenie tých, ktorých je naopak málo.

Pre zvýšenie efektivity však k takejto reorganizácii odporúčame pristúpiť až po dokončení distribúcie nádob na kuchynský bioodpad a spustení jeho odvozu v celej Petržalke, aby bolo jasné aj v praxi, ako na tom naozaj sme a či naozaj produkujeme menej smetí pre spaľovne a skládky. VIAC INFO o zbere kuchynského bioodpadu nájdete na PETRZALKA.sk/kuchynskyodpad.

ĎAKUJEME, že vám na čistej a zelenej Petržalke spolu s nami záleží. #zelenapetrzalka

 

web od 2day