Tlačová správa k ukončeniu medzinárodného projektu niCE-life

Dňa 20. júna 2022 sa v priestoroch petržalského Domu kultúry Zrkadlový háj konala konferencia k ukončeniu medzinárodného projektu niCE-life.

Podujatie organizovala Mestská časť Bratislava – Petržalka ako hlavný partner projektu s názvom „Vytvorenie integrovateľných riešení umožňujúcich nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru“, v skratke niCE-life. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) – programu Interreg CENTRAL EUROPE, zameraného na vzájomnú inšpiráciu a podporu spolupráce pri riešení spoločných regionálnych výziev. Ide o medzinárodný projekt, ktorého partneri zastupujú šesť európskych krajín – Česko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Slovensko a Slovinsko.

Konferenciu otvorila vicestarostka mestskej časti Bratislava – Petržalka Iveta Jančoková. Cieľom projektu je pomoc seniorom trpiacim rôznymi stupňami kognitívnych disfunkciívrátane Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby ako aj iných chronických chorôb.

 

Počas realizácie projektu boli vytvorené a otestované inovatívne “inteligentné zariadenia na báze IoT (angl. Internet of Things) technologií” a technologické nástroje a pomôcky. Výstupom projektu bol model zdravotníckej starostlivosti, ktorého využitie má potenciál aj v rámci mimo stredoeurópskeho priestoru a vývoj niekoľkých technologických nástrojov, ktoré boli počas testované vo vybraných zariadeniach zdravotníckej a sociálnej starostlivosti. V Petržalke prebiehalo testovanie nových nástrojov v stredisku sociálnych služieb. Pilotné využívanie technologických pomôcok bolo opatrovateľkami v praxi vyhodnotené ako veľká pomoc umožňujúca rýchlejšie zásahy v prípade núdze a efektívnejšie využívanie ľudských aj materiálnych zdrojov pri starostlivosti o chorých seniorov.

Dôležitou aktivitou záverečnej fázy projektu je aj podpora šírenia nadobudnutých vedomostí, získaných implementáciou projektu a súčasne zabezpečenie udržateľnosti a využívania vyvinutých technických nástrojov.

Projektový tím niCE-life
Mestská časť Bratislava – Petržalka

web od 2day