Petržalka hospodárila s rekordným prebytkom 8,3 milióna EUR

Nové investície a lepšiu údržbu za úspory vidieť na sídlisku už teraz.

Najlepším ukazovateľom dobrého hospodára sú vždy čísla. V prípade samosprávy prehľad tých najdôležitejších finančných ukazovateľov, vždy za rok spätne, nájdeme v jej záverečnom účte.

A sme radi, že ten náš sa z roka na rok výrazne lepší. Pre porovnanie, zatiaľ čo sa v roku 2020 prebytok mestskej časti Bratislava-Petržalka vyšplhal z necelých troch na takmer šesť miliónov eur, v roku 2021 dosiahol až 8,3 milióna eur. 

Tento potešujúci stav spôsobil najmä o takmer milión vyšší príjem než pôvodné odhady a tiež ďalšia výrazná úspora v našich výdavkoch. Tú sa nám aj v roku 2021 podarilo vybudovať predovšetkým presunom ďalšieho balíka dodávateľských prác do vlastnej réžie – od kosenia a orezov zelene cez rekonštrukcie budov, terás, ciest a chodníkov až po čistenie parkovísk alebo výrobu a osádzanie vlastných lavičiek či cyklostojanov.

Samozrejme, niekto by mohol povedať, že dobrý hospodár vecí verejných by mal rok uzatvárať takpovediac na nule.

Súhlasíme a koniec koncov to platí aj pre Petržalku. Zvolili sme si však iný postup, vhodnejší do neistých časov kríz a inflácie, kedy nikto často nevie predpovedať ani len to, čo sa stane zajtra. Pre ilustráciu, časť z takto usporených spoločných peňazí v minulých rokoch sme v tomto roku presunuli z rezervného fondu na navýšenie týchto investícii:

  • zlepšovanie technického stavu budov +2 487 000 €;
  • obnova a údržba ostatného majetku +825 000 €;
  • údržba a čistota verejných priestranstiev +590 000 €;
  • skvalitňovanie kultúry a spoločenských podujatí +275 000 €;
  • budovanie miestnych komunikácií a chodníkov +250 000 €;
  • rozvoj kapacít materských škôl +218 000 €;
  • rozvoj športovej infraštruktúry +200 000 €;
  • lepšia starostlivosť o zeleň +138 000 €;
  • a omnoho viac…

 

Aj ušetrené financie, ktoré do rezervného fondu posielame za rok 2021 vo výške 5 646 622,65 €, tak naša Petržalka v budúcich rokoch minie na ďalšie potrebné projekty a vylepšenia.

Jeden príklad za všetky. Aktuálne pracujeme na pláne vybudovania úplne novej multifunkčnej športovej haly za viac ako dva milióny eur, ktorú v prípade schválenia dotácie vo výške cca 50 % od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR postavíme do konca roka 2023 v našom športovom areáli na Pankúchovej ulici.

VIAC INFO TU

A ak vás zaujíma, ako naložíme s našimi spoločnými peniazmi v budúcnosti, určite nás sledujte aj ďalej. ĎAKUJEME, že sa zajímate o veci verejné spolu s nami.

#petrzalkamaka

web od 2day