Dobrovoľníci na Prokofievovej majú stále plné ruky práce

Zabudlo sa už na Ukrajinu?

Dobrovoľná civilná ochrana je občianske združenie, ktoré sa zamierava na pomoc obyvateľom počas rôznych mimoriadnych udalostí. Pôsobí v rámci 9-tich okresov na Slovensku, má takmer 150 členov, patrí medzi ostatné záchranné zložky v rámci IZS v troch krajoch.

Vzniklo v roku 2018 a za ten krátky čas jeho členovia dokázali vybudovať organizáciu, ktorá je pravidelne a nezištne pripravená pomôcť tam, kde to je potrebné. Momentálne na Prokofievovej ulici, kde vzniklo ubytovacie zariadenie pre utečencov z Ukrajiny. Viac o atmosfére v zariadení hovorí predseda združenia, Stanislav Pešek.

Aká bola situácia na Prokofievovej na začiatku vojny a aká je teraz?

Ak porovnáme otvorenie zariadenia koncom marca a teraz, je vidieť rozdiel v nižších počtoch ubytovaných. Predtým boli čísla na úrovni okolo 50 až 60 ľudí štandardné, teraz máme 30 až 40. Počet ubytovaných sa ale každý deň mení. Otvorenie zariadenia bolo pomerne rýchle, postupne sa dopĺňalo potrebné vybavenie, aby sme dokázali plnohodnotne poskytnúť ubytovanie. Budova haly už má niečo za sebou, ale v rámci Bratislavy je toto zariadenie stále brané ako jedno z najlepších a najčistejších, kde sa poskytuje plnohodnotná starostlivosť o ľudí hľadajúcich dočasné útočisko. 

Vďaka tomu, že máme skúsenosti s prevádzkovaním karanténnych centier, ktoré fungovali počas prvej vlny pandémie, sme získali skúsenosti s koordináciou zariadení, vďaka čomu pre nás nebol problém viesť zariadenie núdzového ubytovania. Z toho dôvodu nás aj oslovila MČ Petržalka o pomoc pri koordinácii tohto zariadenia. 

Akí ľudia k vám chodia a aké sú ich potreby?

Prichádzajú k nám ľudia vo veku od pár mesiacov až po 80 rokov. Najväčšie zastúpenie majú stále ženy vo veku 30 až 50 rokov, ktoré prichádzajú so svojimi deťmi. Niektorí tranzitujú ďalej, iní si hľadajú prácu a snažia sa nejakým spôsobom zaradiť do života. Snažíme sa im byť nápomocní aj v tomto smere, pomáhame im hľadať prácu, bývanie, aby sa mohli postaviť čo najskôr na svoje nohy. 

Máte dostatok darovaných vecí, alebo niečo chýba?

Čistiace prostriedky a jednorazový riad zabezpečuje spolu s obedom a večerou MČ Petržalka, ostatné materiálne zabezpečenie zabezpečujeme my prostredníctvom zbierok či skladov humanitárnej pomoci, ktoré máme v Trnave, v Trenčíne a v Malackách. Áno, je pre nás prínosom, ak sa podarí získať materiálna podpora darovaním. 

V médiách už o utečencoch z Ukrajiny toľko nepočuť. Je to podľa vás preto, že už do našej krajiny neprichádzajú?

Stále prichádzajú, nedávno k nám prišli ľudia aj z Mariupola, keď tam prebiehali boje. Teraz už asi nie v takom počte ako na začiatku, ale stále prichádzajú. Záujem médií o tému utečencov z Ukrajiny opadol, táto téma už nie je pre nich taká atraktívna, ako keď bola v začiatkoch vojny.

 

Koľko dobrovoľníkov je denne na Prokofievovej nasadených?

V zariadení každý deň pracujú dvaja dobrovoľníci v 12-hodinových zmenách, čím sa zabezpečuje nepretržitá stála služba v zariadení. Z dvojice je takmer vždy jedna žena pôvodom z Ukrajiny, ktorá nám pomáha lepšie koordinovať zariadenie. Pre ľudí z Ukrajiny je tiež príjemné, ak môžu komunikovať s niekým, kto im rozumie. 

Máte medzi sebou aj tlmočníka?

Máme tlmočníka, ktorý je stabilne na telefóne a pravidelne chodí do zariadenia osobne. Ak je to potrebné, sprevádza Ukrajincov tam, kde sa pohybujú. Postupom času sa ale stávajú tlmočníci z nás všetkých, keďže pri komunikácii s ľuďmi sa dá pomerne rýchlo naučiť niekoľko základných fráz a potom sa komplikovanejšia komunikácia rieši už prirodzene sama. 

Ako dlho Ukrajinci zotrvávajú? Kam potom najčastejšie vedú ich kroky?

Prichádzajúcich vždy upozorníme, že ubytovanie sa poskytuje štandardne na 10 dní. Boli prípady, kedy sa prišiel niekto ubytovať ráno a večer už mal zohnané ubytovanie a prácu. Sú prípady, v ktorých sa niekto musí zdržať dlhšie, hlavne ak si rieši vízum do zahraničia. Je to dosť individuálne. Stáva sa občas aj to, že po 10 dňoch ľudia opustia naše zariadenie, pričom idú hľadať alternatívne ubytovanie do VKC Bottova, ale následne nám ich pošlú znova naspäť pre aktuálne malý počet ubytovacích kapacít v rámci Bratislavy. 

 

 

Čo príchodzím Ukrajincom odporúčate?

Rešpektovanie pokynov v zariadeniach, kde sa im pomáha a akceptáciu pravidiel, ktoré sú v daných zariadeniach stanovené. 

Ako sa podľa vás Petržalčania k tejto kríze postavili?

Petržalčania sa k tejto kríze postavili ukážkovo. Stáva sa nám, že sa príde niekto len tak pozrieť a spýtať sa, čo by sme potrebovali, čo nám chýba, že ide na nákup a niečo málo by priniesli, alebo len prídu a odovzdajú tašku s nákupom. Takéto malé gestá pomoci ukazujú, akí sú Petržalčania dobrí ľudia s veľkým srdcom. Aj malý dar často predstavuje veľkú pomoc. 

Ak by ste si mohli želať niečo, o čom by ste si boli istý, že sa splní, čo by to bolo?

Osobne by som si prial, aby sa situácia u našich východných susedov upokojila a aby sa ľudia mohli vrátiť domov. Koniec koncov, po tom túži každý jeden človek, ktorý je u nás ubytovaný. Aktuálna situácia ukazuje tiež dôležitosť dobrovoľníkov civilnej ochrany, ktorí pomáhajú v teréne. Verím, že naše nasadzovanie pomôže získať podporu, aby sme mohli pomáhať ešte lepšie a viac. 

Článok je súčasťou letného dvojčísla novín Naša Petržalka. Jeho kompletné vydanie nájdete TU. 

web od 2day