Reklamné plochy sa z Petržalky pomaly vytrácajú

Počas leta zmizlo z verejného priestoru petržalských ulíc hneď niekoľko billboardov.

Hoci regulácia reklamných stavieb priamo v územnom pláne bola mestským zastupiteľstvom schválená len minulý rok, v priebehu rokov 2019 až 2022 ich vďaka usilovnej práci kolegov z mesta Bratislava zmizlo z bratislavských ulíc vyše tisíc.

Len v priebehu tohto leta sa ich z verejného priestoru v hlavnom meste vytratilo približne 100.

Výnimkou neboli ani viaceré petržalské lokality, medzi nimi napríklad aj ulice Ševčenkova, Jasovská či okolie Veľkého Draždiaka.

Odstraňovanie billboardov je komplexnejší problém, ktorý si vyžaduje aj komplexnejšie riešenia.

Aj z tohto dôvodu sa kolegovia z bratislavského magistrátu rozhodli pristúpiť ku krokom, ktoré regulujú reklamu nielen na pozemkoch patriacich mestu, ale aj v celom verejnom priestore, a tak zahrnuli reguláciu reklamných stavieb priamo do územného plánu.

V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy vypracovali Princípy a štandardy vonkajšej reklamy, ktoré dopodrobna riešia napríklad zachovanie priechodnosti na chodníkoch, orientáciu či zachovanie výhľadov.

Aj v mene obyvateľov našej samosprávy ĎAKUJEME kolegom z magistrátu za ich odhodlanie bojovať proti vizuálnemu smogu, ktorým nám pomáhajú robiť z Petržalky krajšie miesto pre život.  #zelenapetrzalka

web od 2day