Oznámenie o začatí územného konania stavby „Petržalka City – predĺženie Jantárovej cesty, úsek Rusovská -Romanova“ – informácia

web od 2day