Petržalka hľadá členov do volebných komisií na januárové referendum. Za pomoc dostanú odmenu približne 60 eur v čistom

Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom krátkeho online formulára na webe referendum.petrzalka.sk najneskôr do stredy 23. novembra 2022 (vrátane).

Na referende o predčasných voľbách, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023 od 07:00 do 22:00, sa podľa ústavy môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky s právom voliť v parlamentných voľbách.

Pre uskutočnenie tohto verejného hlasovania je opäť potrebné vytvoriť okrskové volebné komisie. V porovnaní s komisiami pre Regionálne voľby 2022 však nastalo v Mestskej časti Bratislava-Petržalka hneď niekoľko zmien.

Pristúpiť k volebným urnám budú môcť občania síce v menšom počte okrskov, ale za to s väčším počtom miest na hlasovanie.

To sa uskutoční celkovo v 56 volebných okrskoch naprieč Petržalkou, pričom voliči môžu hlasovať osobne iba vo svojom volebnom okrsku alebo na základe vopred vydaného hlasovacieho preukazu v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Odmena ich neminie

 

Odmena členov volebnej okrskovej komisie je aj na základe nižšej náročnosti priebehu a spracovania výsledkov stanovená na približne 60 eur v čistom.

„Sumu upresníme po jej zverejnení zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky. Samozrejmosťou bude aj poskytnutie stravného zo strany našej samosprávy,“ hovorí Alžbeta Neuschlová, vedúca referátu organizačných vecí Miestneho úradu Petržalka, ktoré zastrešuje organizáciu referenda a aj iných druhov volieb.

Dobrovoľníci, ktorí chcú byť členmi okrskových volebných komisií sa rýchlo a jednoducho zaregistrujú cez online formulár na webe REFERENDUM.PETRZALKA.sk, ktorý pripravila samotná mestská časť, a to aj na základe pozitívnej odozvy na prehľadne spracovaný web pre októbrové regionálne voľby.

Stačí vyplniť osobné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu či údaje potrebné k vyplateniu odmeny a zakliknúť súhlas s ich spracovaním.

 

Odvolia aj imobilní občania

 

Imobilní voliči majú v prípade bariérových volebných miestností tri možnosti ako hlasovať: na referendum sa dostaviť spolu s rodinným príslušníkom, ktorý volebnú komisiu o vzniknutej situácii upovedomí a tá následne príde s volebnou urnou von; kontaktovať zamestnancov referátu organizačných vecí na číslach 02/68 288 913 alebo 02/68 288 822, ktorí im poskytnú kontakty na príslušnú volebnú komisiu; požiadať o prenosnú volebnú schránku, tiež telefonicky na spomínaných číslach.

web od 2day