Petržalská klubovňa aktívnych seniorov vďaka dotácii Bratislavského kraja v novom šate

Seniori sa na Osuského ulici môžu tešiť z nového materiálového vybavenia.

Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila ešte v októbri 2021 pre seniorov  Petržalskú klubovňu aktívnych seniorov na Osuského ulici. Do dnešného dňa je v klubovni zaregistrovaných približne 350 seniorov. Cieľom zriadenia tejto klubovne bolo zamerať sa na integráciu a sebarealizáciu seniorov a prispieť k zvýšeniu ich kvality života.

Práve seniori nad 60 rokov sú ohrození sociálnym vylúčením, nedostatkom sociálnych kontaktov, hľadajú nový zmysel života po ukončení pracovného uplatnenia, potrebujú pomôcť pri adaptácii na novú formu života. Od októbra 2021 všetkým záujemcom slúži na šport, vzdelávanie, oddych aj zábavu.

Vďaka dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja sa teraz seniori v klubovni tešia z nového materiálového vybavenia:

  • záhradný altánok (bude využitý v každom ročnom období, v decembri sa priamo v ňom podával starostovský punč)
  • drevené šibenicové kolky (umiestnené na záhrade, seniori si budú pri hre s týmto prvkom precvičovať motoriku, rozvíjať strategické myslenie, sebareflexiu, budú precvičovať ovládanie emócií),
  • betónové šachové stoly so stoličkami (sú umiestnené na záhrade, seniori môžu zdokonaľovať mentálny rozvoj, strategické myslenie a zdravé súťaženie),
  • reproduktor s mikrofónom
  • roll up (využitie v exteriéri i v interiéri – propagácia mestskej časti Bratislava-Petržalka a Klubovne aktívnych seniorov)

 

V jarných mesiacoch pribudne v záhrade klubovne ešte záhradná hojdačka. Našim seniorom a seniorkám želáme do roku 2023 predovšetkým pevné zdravie a čo možno najviac strávených chvíľ v priestoroch klubovne.

web od 2day