Za obed si priplatia už aj rodičia žiakov petržalských škôl

Taká je, žiaľ, podoba nežiadaného hosťa, ktorý zavítal už aj do najľudnatejšej mestskej časti.

Inflácia a s ňou spojené zdražovanie dobehli už aj materské a základné školy v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Okrem potravín totiž zdražela aj réžia kuchýň vrátane energií, čo sa nutne odzrkadlilo aj na cenách obedov pre školákov.

Finančné pásma, na základe ktorých aj samosprávy určujú výšky doplatkov za to-ktoré jedlo pre zákonných zástupcov detí v školských kuchyniach, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Naposledy ich však upravovalo smerom nahor v roku 2019, preto bolo potrebné konať.

Na základe prepočtov nákladov našich školských kuchýň pre rok 2023 z dielne Miestneho úradu Petržalka a po odobrení poslancami na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sme tak pristúpili k zvýšeniu stravného pre deti a žiakov, ako aj zamestnancov.

Zatiaľ čo do konca roka 2022 boli ceny potravín v našich 11 základných a 27 materských školách určované III. finančným pásmom, po novom sme boli nútení prejsť až do V, najvyššieho možného finančného pásma.

Rozhodnutiu, samozrejme, predchádzala aj odborná diskusia s vedúcimi našich školských jedálni, ktorí avizovali, že za nezmenených podmienok nedokážu stravu v roku 2023 pripraviť.

Prihliadalo sa pritom najmä na kvalitu potravín a ich preferovaný odber od lokálnych dodávateľov. Zvýšenie poplatku bolo teda nevyhnutným krokom, ktorý reflektuje mieru inflácie a cenové relácie základných potravín v regióne Bratislavy.

Naším cieľom je aj v časoch extrémneho zdražovania zabezpečiť v školských kuchyniach čoraz lepšie energeticky a nutrične vyvážené pokrmy a nápoje, množstvo kvalitnej, čerstvej, sezónnej zeleniny a ovocia, ako aj celozrnné výrobky a pečivo, ktoré by pri nenavýšení príspevku rodičov absentovalo.

„Samozrejme, vieme, že je to nepopulárne riešenie. Je však potrebné si uvedomiť, že rozhodnutím vlády samosprávy prišli o stovky miliónov eur, ktorými by inak mohli aj takéto zdražovanie aspoň sčasti dotovať,“ vysvetľuje starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že najľudnatejšie sídlisko zďaleka nie je jediné, ktoré k zvýšeniu príspevku na stravu muselo pristúpiť.

„Všetci vidia, že sa to deje naprieč Slovenskom a naprieč hlavným mestom, ktoré je vzhľadom na najvyššie životné náklady rastom cien zasiahnuté najvýraznejšie,“ dodáva, pričom jeho slová potvrdzujú aj starostovia a poslanci z iných mestských častí, miest a obcí, ktorí museli ceny za obedy – niekde aj násobne – dvíhať rovnako.

Čo to teda znamená pre peňaženky petržalských rodičov? V priemere na 20 pracovných dní v mesiaci budú pri stravovaní v našich jedálňach musieť siahnuť do vrecka o asi 20 EUR hlbšie.

Uvedomujeme si, že predovšetkým pre viacdetné rodiny to môže byť finančne náročné. Napriek tomu však zostáva stravovanie v petržalských školských kuchyniach v porovnaní s komerčnými službami a ich cenami v Bratislavskom kraji stále dostupným riešením.

Veríme preto, že jedno euro navyše za plnohodnotný obed bude rodičom naozaj stáť za to, aby ich ratolesti dostali teplú, chutnú, vyváženú a pravidelnú stravu. Naši kolegovia a kolegyne zo školských jedálni pre to urobia maximum a už teraz pracujú aj na ďalších vylepšeniach.

#petrzalkamaka

web od 2day