Kúpili ste v roku 2022 nehnuteľnosť? Nezabudnite podať daňové priznanie

Čas máte do 31. januára.

V Bratislave a Košiciach, na rozdiel od iných slovenských samospráv platí, že správu a výber miestnych daní a poplatkov vykonávajú tak mestské časti, ako aj magistráty.

Do gescie kolegov z bratislavského magistrátu napríklad patrí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, alebo aj aktuálne riešená daň z nehnuteľnosti.

Zaplatiť ju teda treba magistrátu, konkrétne ich oddeleniu miestnych daní a poplatkov, ktoré sídli na Blagoevovej ulici 9 u nás v Petržalke. Na to, aby vám však mohlo hlavné mesto správne vypočítať jej výšku, musíte najskôr podať daňové priznanie. Ak ste tak doteraz neurobili, čas máte do pondelka 31. januára.

Následne vás o výške a spôsobe splatnosti dane z nehnuteľnosti poštou upovedomí magistrát v oficiálnom rozhodnutí.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali či dostali do daru nehnuteľnosť. VIAC INFO, vrátane kontaktov na kolegov z magistrátu a užitočných tipov nájdete TU.

Naša mestská časť Bratislava-Petržalka naopak spravuje:

  • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti (napríklad komunikácie III. a IV. triedy);
  • daň za predajné automaty;
  • daň za nevýherné hracie prístroje;
  • daň za psa.

Napríklad, výška dane za psa závisí od veľkosti vášho štvornohého miláčika a od toho, či s vami býva v bytovom alebo rodinnom dome.

Daň za psa je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré od nás obdržíte v priebehu roka. VIAC INFO nájdete TU.

ĎAKUJEME, že si plníte povinnosti voči vašej samospráve včas. Naša mestská časť vyzbierané spoločné financie ako vždy využije efektívne a o konkrétnych spôsoboch vás budeme aj ďalej pravidelne informovať.

#petrzalkamaka

web od 2day