1449/2023/05-UKSPaŠSÚ/Mu-1+ situácia – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Samoobslužná čerpacia stanica PHM, Petržalka Juh v katastrálnom území Petržalka

web od 2day