Petržalka odstránila bývalý stánok s občerstvením v Ovsišti

Prečítajte si jeho smutný príbeh.

Kde bolo tam bolo, stál raz jeden stánok s občerstvením na Ovsištskom námestí.

Obyvatelia z okolitých bytoviek, ako aj cestujúci MHD ho príležitostne navštevovali, no s pribúdajúcou konkurenciou sa jeho návštevnosť znižovala, až začal postupne chátrať a rozpadávať sa. Jeho vernými návštevníkmi sa stali už len neprispôsobiví občania a ľuďom bez domova slúžil ako prístrešok v nepriaznivom počasí alebo počas chladných nocí.

Tento neblahý stav obyvateľov námestia a jeho okolia vôbec netešil a situáciu chceli rýchlo vyriešiť. Preto sa obrátili na mestskú časť Bratislava-Petržalka, na ktorej území stánok stál.

Rozprávka by mala šťastný koniec. Majiteľ stavby by sa s vervou pustil do práce, spoločne s kamarátmi i nadšencami by stánku s občerstvením vdýchol nový život a všetci by až do smrti žili v opojení vône chutného jedla z rýchleho občerstvenia.

Ale keďže žijeme v realite a hovoríme o skutočnom príbehu, opak bol pravdou.

Petržalská samospráva od roku 2018 dostávala podnety na chátrajúci stánok neďaleko bývalého Domu kultúry na Ovsištskom námestí, kde sa naozaj zdržiavali neželané osoby.

Navyše, rokmi zanedbávania i vplyvom neblahých poveternostných podmienok sa stal hrozbou pre ľudské zdravie i životné prostredie.

Keďže stánok sa nachádzal v súkromnom vlastníctve, petržalskí úradníci museli postupovať v súlade so zákonom a spoliehať sa na opakované výzvy na jeho odstránenie. Tie v septembri 2018 vyvrcholili súdnym rozhodnutím na začatie exekučného konania.

Keďže po majiteľovi stánku sa zľahla zem, petržalská mestská časť napokon dostala súdne rozhodnutie na odstránenie stavby. A tak sa stalo, že hrozba pre obyvateľov v podobe bývalého stánku s občerstvením z Ovsištského námestia aj vďaka makačom z petržalskej údržby napokon nadobro zmizla.

K jeho odstráneniu došlo paradoxne v piatok 13. januára 2023. Samozrejme, na náklady petržalskej samosprávy, a teda nás všetkých.

Veríme, že nielen obyvateľom dotknutej lokality, ale aj jej návštevníkom konečne poriadne odľahlo a pri prechádzkach im úsmev na tvári vyčarí upravené okolie bez zbytočného smogu z rozpadajúcich sa stavieb.

A všetkým majiteľom podobných stánkov na najväčšom sídlisku držíme palce, aby ich obchod na rozdiel od nešťastného majiteľa zbúraného občerstvenia navždy prekvital.

#petrzalkamaka

web od 2day