1662/2023 – oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – Obnova bytového domu Ľubovnianska 2,4 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day