2015/2023 – rozhodnutie OÚ potvrdzuje odvolaním napadnuté rozhodnutie č. 776/2022/05-UKSP/Va-10 – Areál voľného času Vojenský dvor, k.ú. Petržalka

web od 2day