Petržalčania veľký záujem o referendum neprejavili

K urnám prišlo iba niečo vyše 21 % obyvateľov.

Uplynulý víkend mohli občania Slovenskej republiky vyjadriť svoj názor v referende o predčasných voľbách.

Zatiaľ čo väčšina občanov sa rozhodla pre neúčasť, vhodiť svoj hlas do volebnej urny celkovo prišlo 27,25 % voličov. 

Pre účel celonárodného verejného hlasovania vydala najľudnatejšia mestská časť Bratislava-Petržalka dokopy 796 hlasovacích preukazov a 22 obálok pre voľbu zo zahraničia.

Petržalčania mali možnosť hlasovať na 20 miestach v 56 okrskových komisiách. Z celkovo 94 218 oprávnených voličov sa na verejnom hlasovaní zúčastnilo 19 887 občanov, čo predstavuje 21,20 %.

Najväčší záujem prejavili voliči v okrsku číslo 50. Volebnú miestnosť na Základnej škole Turnianska od 7:00 do 22:00 navštívilo 348 voličov. Opačný prípad predstavuje volebný okrsok 56, kde sa k urne dostavilo iba 123 z 1074 oprávnených voličov vrátane štyroch s hlasovacím preukazom.

„Priebeh referenda bol po celý deň pokojný, nevyskytli sa žiadne incidenty ani problémové udalosti. Najviac voličov chodilo k volebným urnám v obedných a poobedných hodinách. Celkovo však bola účasť v Petržalke nízka,“ hodnotí referendum na najväčšom sídlisku vedúca referátu organizačných vecí Alžbeta Neuchlová, ktorej náplň práce sme spoločne s jej kolegyňami predstavili v januárovom čísle samosprávnych novín Naša Petržalka.

A keďže v nedeľných podvečerných hodinách sa čelní predstavitelia súčasnej vládnej koalície zhodli na termíne konania predčasných volieb, o ďalších náležitostiach spojených s pravdepodobným dátumom 30. september 2023 vás budeme ako vždy včas a dopredu informovať.

ĎAKUJEME, že sa o veci verejné zaujímate spolu s nami.

#referendum2023 #petrzalkavoli

web od 2day