Bezpečnejšie ulice pre deti chceme aj v Petržalke

Do úspešného projektu sa zapojili aj ZŠ Budatínska a Černyševského.

Mestská časť Bratislava-Petržalka vždy kladie dôraz na bezpečnosť našich najmenších. K tomu koniec koncov smerujú všetky kroky, ktoré nielen v rámci údržby vykonávame.

Či už je to čisté okolie, opravené a vynovené hracie prvky na verejných detských ihriskách, rekonštrukcie základných a materských škôl v našej správe, výruby nebezpečných stromov v ich okolí a mnoho ďalších užitočných aktivít zabraňujúcich možnému úrazu.

Sme tiež veľmi radi, že napriek negatívnym faktorom vyplývajúcim z demografického vývoja, sa naše sídlisko rozrastá. Napríklad, len v minulom roku sa v Petržalke narodilo 2611 bábätiek,  pričom 1403 z nich má už trvalý pobyt v našej samospráve.

Aj títo malí Petržalčania si zaslúžia vyrastať na bezpečnom a zelenom sídlisku ako ich predchodcovia. Veď aj oni raz budú tvoriť hodnoty, ktoré na staré kolená zúročí práve naša generácia.

A prečo o tom hovoríme? Možno ste už zaregistrovali, že hlavné mestoMetropolitným inštitútom Bratislavy (ďalej MIB) a Unicef Slovensko rozširujú projekt Ulice pre deti. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť detí a žiakov v okolí základných škôl.

Zatiaľ čo v minulom roku sa do pilotného projektu zapojila ZŠ Tbiliská v MČ Rača, v roku 2023 si túto myšlienku osvojilo ďalších 10 škôl v rôznych mestských častiach. Práve dve z nich sa nachádzajú aj v Petržalke – ZŠ Budatínska 61 a ZŠ Černyševského 8.

„Dopravná situácia ráno pred našou školou je naozaj komplikovaná. Veľmi by ma potešilo, keby sa stav vďaka tomuto projektu aspoň trošku vylepšil,“ hovorí riaditeľka ZŠ Budatínska Marta Režnáková.

„Rodičia dovážajú deti aj z tých najmenších vzdialeností, aby si urýchlili prechod do práce. Často ide aj o pár metrov, ktoré by deti mohli prejsť pešo,“ svojou osobnou skúsenosťou dopĺňa tvrdenie riaditeľka školy na Černyševského Zora Dóczyová.

A ako to má fungovať? Na základe vyhodnotenia dotazníka, ktorý je v súčasnosti distribuovaný Rodičovskej rade a následne ďalším rodičom, je snahou predstaviteľov MIB motivovať rodičov ku zmene ich správania, ako aj to, aby postupne upustili od vozenia detí autom do školy.

Okolie vybraných zariadení sa má tiež postupne dočkať úprav ulíc, chodníkov a priechodov pre chodcov tak, aby sa stalo pre deti bezpečnejším a aby sa predchádzalo možným kolíziám. Zoberte si, že len na najväčšom sídlisku základné školy navštevuje spolu až 6217 žiakov. Z toho 751 Budatínsku a 499 Černyševského.

Ďalšou súčasťou projektu je takzvaná inklúzia ukrajinských detí v slovenských školách.

Na uvedené dve základné školy v Petržalke chodí približne 44 z celkového počtu asi 262 ukrajinských detí. Tie trpia „povojnovým syndrómom“ a dospelí často ani len netušia, čo sa v ich detskom svete v dôsledku reálnej skúsenosti z hrôz vojny odohráva.

„Od minulého školského roka máme nadviazanú spoluprácu s Centrom poradenstva a prevencie, kde majú ukrajinskú psychologičku. Vzhľadom na jej zaneprázdnenosť sa ale nedá všetko obsiahnuť. Jednou časťou projektu teda je, že vďaka dobrovoľníkom budú mať deti šancu raz do týždňa prísť k niekomu, kto im bude rozumieť a kto im pomôže,“ vysvetľuje Dóczyová.

V prípade úspešných výsledkov oboch častí projektu, je možné, že sa iniciatíva bude rozširovať aj do ďalších základných škôl v jednotlivých mestských častiach hlavného mesta.

„Je veľmi sympatické, že Bratislava chce zlepšovať podmienky pre deti a páči sa mi, že projekt našiel veľkú podporu aj u primátor Matúš Vallo,” uzatvára riaditeľka ZŠ Budatínska.

ĎAKUJEME všetkým rodičom, ktorí ocenia dobrú myšlienku a do projektu sa zapoja. Veríme, že spoločná snaha padne na úrodnú pôdu a o petržalské deti či deti odídencov sa nebudeme musieť viac obávať. VIAC INFO nájdete na webe MIB.

#petrzalkapomaha

web od 2day