PAAS prichádza aj na Dvory 5 – 6 vrátane Šustekovej

Spolurozhodovať o podobe projektu môžete aj verejnosť.

Skutočnosť, že petržalská lokalita Dvory 4 spadá pod celomestskú parkovaciu politiku z dielne bratislavského magistrátu, nie je žiadnou novinkou.

Od 10. januára 2022 tam motoristi parkujú podľa pravidiel Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktoré zvýhodňujú rezidentov voči návštevám.

V nadväznosti na PAAS reguláciu Dvorov 4 kolegovia z magistrátu avizujú rozšírenie ich parkovacej zóny do ďalších dvoch petržalských lokalít. V roku 2023 by sa mali pravidlá celomestskej parkovacej politiky zaviesť aj na DVORY 5 – 6 vrátane Šustekovej ulice a jej okolia.

Všetky tieto lokality budú teda spadať do jednej parkovacej zóny PE1, čo znamená, že celá Petržalka, i na žiadosť vedenia a zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, vytvorí jednu parkovaciu zónu s jednotnými pravidlami.

Dočasne však funguje spolu s naším pilotným projektom Petržalského parkovacieho systému, ktorý v budúcnosti nahradí práve magistrátny PAAS.

Zavedeniu PAAS-u v nových petržalských lokalitách, samozrejme, predchádzala dôsledná príprava. A keďže v regulovaných zónach je možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach, hotový je tiež nový návrh projektu organizácie dopravy.

Aj v tomto prípade je však dôležitý i názor obyvateľov, ktorí podmienky u seba „doma“ poznáme najlepšie. Kolegovia z hlavného mesta preto ponúkajú možnosť pripomienkovať ich navrhované dopravné riešenie a značenie e-mailom na parkovanie@bratislava.sk. VIAC INFO vrátane návrhu projektu nájdete TU  a čas máte DO 13. FEBRUÁRA.

V tejto súvislosti pripomíname aj pripravovanú diskusiu o rozširovaní PAAS-u na Dvoroch 5 – 6 i Šustekovej za účasti zástupcov magistrátu a starostu Petržalky Jána Hrčku.

Aktívne sa zapojiť do debaty budete môcť už v stredu 8. februára od 17:30 v Základnej škole na Nobelovom námestí 6. VIAC INFO v udalosti . ĎAKUJEME, že sa zaujímate o dianie v Petržalke spolu s nami.

#parkovanievpetrzalke #paas

FOTO: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

web od 2day