Petržalka hľadá odborníkov a odborníčky do komisií zastupiteľstva

Prihláste sa do 22. februára a spolurozhodujte o veciach verejných.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka tvorí 35 poslancov a poslankýň, ktorí sú priamo volení v pravidelných tajných voľbách hlasovaním dospelých obyvateľov a obyvateliek s trvalým pobytom.

Samosprávny orgán si na prerokovanie rôznych tém niekedy musí, inokedy môže ustanoviť takzvané komisie, ktoré síce nemajú priamu rozhodovaciu právomoc, no fungujú ako jeho stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

O zložení komisií petržalského zastupiteľstva rozhodujú poslanci voľbou spomedzi seba, pričom väčšinu komisií môžu doplniť aj obyvateľmi mestskej časti s trvalým pobytom.

A práve to je jedinečná šanca pre oduševnené Petržalčanky i Petržalčanov, ako sa aktívne zapojiť do rozhodovania o našom zelenom sídlisku.

Sedieť v teplúčku doma za počítačom alebo v krčme s mobilom v ruke a frflať na aktuálnu situáciu nie je zrovna nadľudský výkon či frajerina. Efektívnejšie je zapojiť sa do rozhodovania o Petržalke a zúročiť svoje skúsenosti z praxe v pozícii odborníkov a odborníčok.

Využite túto príležitosť aj vy, zúročte svoj potenciál a pomôžte svojím názorom formovať našu mestskú časť k lepšiemu.

Stačí, ak sa do 22. februára prihlásite do vybranej komisie či komisií petržalského miestneho zastupiteľstva. ONLINE dotazník spolu s prihláškou nájdete na PETRZALKA.SK/KOMISIE.

Podmienkou členstva v petržalskej poradnej komisii je vek 18 a viac rokov, trvalé bydlisko v mestskej časti a preukázanie pracovnej alebo inej skúsenosti, ktorá by bola prínosom pre vybranú komisiu a jej agendu.

A nezabudnite, každý názor sa počíta. ĎAKUJEME, že vám na veciach verejných spolu s nami záleží a už teraz sa tešíme na spoluprácu.

#petrzalkamaka

web od 2day