Staňte sa súčasťou komisií miestneho zastupiteľstva | PETRŽALKA

REGISTRÁCIA TU

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie miestneho zastupiteľstva tak nemajú rozhodovaciu právomoc, ale slúžia ako miesto na odbornú diskusiu. Ich zloženie sa v Petržalke určuje voľbou zastupiteľstva z radov poslancov a obyvateľov mestskej časti s trvalým pobytom navrhnutých predsedom a členmi danej komisie. V každej komisii musí byť zvolený vyšší počet poslancov ako neposlancov.

Mandátová a imunitná komisiaKomisia na ochranu verejného záujmu sú podľa platnej legislatívy tvorené výlučne členmi z radov volených poslancov. Z uvedeného dôvodu sú preto z verejného náboru do odborných komisií vyňaté. VIAC INFO o komisiách petržalského zastupiteľstva nájdete TU.

KOMISIE S MOŽNOSŤOU ČLENSTVA Z RADOV VEREJNOSTI

Finančná komisia
Komisia dopravy, dopravy, mobility a bezbariérovosti
Komisia investičných činností
Komisia kultúry a mládeže
Komisia športu
Komisia sociálna a bytová
Komisia správy majetku a miestnych podnikov
Komisia školská
Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja
Komisia životného prostredia a verejného poriadku

KONTAKTY PRE ZÁUJEMCOV

Barbora Virágová
kancelária zástupkýň starostu
+421 947 487 004
barbora.viragova@petrzalka.sk

web od 2day