Rozhodnutie povoľuje užívanie stavby – zmena dokončenej stavby: Zateplenie obvodového plášťa, výmena presklenia schodiskovej a pred výťahovej časti v bytovom dome Vígľašská 17, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day