1895/2023 – rozhodnutie povoľuje užívanie – Dodatočná realizácia prefabrikovaných lógií, BD Námestie hraničiarov 10,12 k. ú. Petržalka

web od 2day