3765/2023 – rozhodnutie prerušuje konanie o odstránení stavby – stavebné úpravy v NP č. 4, BD Humenské nám. 4, k.ú. Petržalka

web od 2day