1512/2023 – oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – Úprava bytu č. 25, BD na Bulíkovej 1, k.ú. Petržalka

web od 2day