V Petržalke rastie nádejná budúca generácia

Dôkazom sú worshopy so školskými parlamentmi.

Budúca generácia je pre mestskú časť Bratislava-Petržalka mimoriadne dôležitá.

Názory mladých nás zaujímajú, pretože sú častokrát inšpiratívne a zároveň dokážu zmeniť, možno niekedy zastaralejší, uhol pohľadu. A to predsa nikdy nie je na škodu.

Preto sme radi, že v najľudnatejšej samospráve funguje poradný a iniciatívny orgán miestneho zastupiteľstva a starostu Petržalský mládežnícky parlament.

Práca s mládežou však začína oveľa skôr. Ideálne už na základných školách, kde sa vytvárajú takzvané školské parlamenty a rozmýšľať o princípe fungovania samosprávy, ktorá je pre žiakov domovom, tak majú aj deti od útleho veku.

Svoje o tom dobre vedia i petržalskí zástupcovia – prvá vicestarostka a poslankyňa miestneho zastupiteľstva Iveta Jančoková spolu s voleným zástupcom Milanom Polešenským, ktorí pred týždňom v spolupráci s petržalským oddelením školstva, riaditeľmi i učiteľmi jedenástich základných škôl v správe našej mestskej časti a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže zorganizovali workshop pre zástupcov ich školských parlamentov.

Podujatia sa napokon zúčastnili zástupcovia desiatich inštitúcií v Petržalke. Výsledkom stretnutia s mladými nádejnými politikmi bola plodná diskusia o fungovaní školských parlamentov, no vzniklo aj množstvo zaujímavých návrhov na ďalšie spoločné aktivity v budúcnosti.

„Školské parlamenty sú veľmi dôležité. Pomáhajú budovať na škole dobrú klímu, organizujú podujatia, riešia problémy medzi žiakmi, pripomienkujú školský poriadok, reprezentujú svoju školu a majú mnoho ďalších prínosov,“ hodnotí stretnutie poslanec Polešenský.

Aj z tohto dôvodu s workhopmi v rámci samosprávy zďaleka nekončíme. Už teraz máme naplánované ďalšie spoločné stretnutia, na ktoré sa všetci veľmi tešíme a o ktorých vás budeme ako vždy informovať.

#petrzalkazije

web od 2day