Petržalský mládežnícky parlament

Petržalský mládežnícky parlament je poradný a iniciatívny orgán miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Registračný formulár:

Členom PMP sa môže stať mladý človek vo veku od 15 rokov do 30 rokov, ktorý má trvalý pobyt alebo študuje na území MČ Petržalka.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na: pmp@petrzalka.sk

web od 2day