2734/2023/05-UKSPaŠSÚ/Mu-pr.-2 – Rozhodnutie – prerušenie konania o dodatočnom povolení stavby pred dokončením pre stavbu: Nové Domino, Jasovská ul. Bratislava – Petržalka

web od 2day