11584/2023 – oznámenie o začatí stavebného konania na SO ktoré sú súčasťou stavby – Južné mesto-zóna B1, výjazd na Panónsku cestu, BA-Petržalka + 2x situácia

web od 2day