1788/2023/05-UKSPaŠSÚ/La-2 – Rozhodnutie povoľuje stavbu SO 04 Nebytová administratívna budova D ako súčasť: Polyfunkčného komplexu Matador Bratislava, Petržalka, Kopčianska

web od 2day