Od 17. apríla mesto začne s opravou križovatky Lietavská – Vyšehradská

Práce potrvajú do 21. apríla a vyžiadajú si obchádzku i uzáveru.

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa pravidelne stará o úseky vozoviek vo svojej správe, na ktorých sa podpísalo počasie alebo zub času. Týka sa to predovšetkým ciest III. a IV. triedy. O tie I. a II. triedy zase dbajú kolegovia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

A práve magistrát avizuje rozsiahlu opravu cesty a vyfrézovanie starého asfaltu v úseku križovatky Lietavská – Vyšehradská, kde v dôsledku prác dôjde k uzavretiu priľahlého výjazdu a vjazdu na Panónsku ulicu.

Počítajte preto s obchádzkou, ktorá povedie po Budatínskej ulici. Napojiť sa na Panónsku bude možné pri OC Lúky. Rekonštrukčné práce začnú OD PONDELKA 17. do PIATKA 21. APRÍLA.

Celková oprava sa bude týkať približne 4200 m2 vozovky a 530 m2 chodníka, pričom dĺžka úseku s obmedzením dopravy bude cca 300 metrov.

Kolegovia z mesta sa spoločne so zhotoviteľom v celom úseku zamerajú predovšetkým na výmene ložnej a obrusnej živičnej vrstvy vozovky a chodníka, výškovú úpravu vývody inžinierskych sietí, realizáciu náhrady betónovej prídlažby i obrubníkov a debarierizáciu pešej trasy.

Ďalšie práce si však vyžiadajú dodatočné menšie dopravné obmedzenia s trvaním DO PONDELKA 12. JÚNA.

Keďže ako vidieť, práce bude viac než dosť, aj v mene našich priateľov z magistrátu prosíme všetkých vodičov, cyklistov, ale i chodcov, aby dodržiavali bezpečnosť a najmä, aby sa obrnili trpezlivosťou.

Len s vašou pomocou je totiž možné túto, ako aj všetky podobné rekonštrukčné práce, dokončiť včas. ĎAKUJEME za pochopenie.

#petrzalka

FOTO: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

web od 2day