Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Kopčianska – Technická infraštruktúra“ „Kopčianska – Zokruhovanie sietí“ „Kopčianska – Infraštruktúra Nová Bratská“

web od 2day