5868/2023/05-UKSPaŠSÚ/La – Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Zmena dokončenej stavby – Rampy pre imobilných, vstupy do objektu , BD Šášovská ul. 14,16, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day