Výberové konanie – obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Gessayova 2, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2023 – NEUSKUTOČNENÉ

web od 2day