2000/2023/05-UKSP-Ha/28 (7579/2022) – Rozhodnutie dodatočne povoľuje: SÚ v byte č. 6 v BD Jasovská 13, Bratislava-Petržalka

web od 2day