Informácia o začatí správneho konania – Znievska 32, Beňadická 28, Vyšehradská 5, 19, Vígľašská 21, Jasovská 2-4, Turnianska 2-4, Bzovícka 24

web od 2day