4256/2023/05-UKSP/Do-ozn. – Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavebné úpravy v byte č. 123 na 12.p. v bytovom dome Jungmannova 10, Bratislava-Petržalka

web od 2day