4645/2023/05-UKSPaŠSÚ/Mu-27 – Rozhodnutie povoľuje stavbu: Rekonštrukcia študentského domova Strohajska 4, Bratislava-Petržalka

web od 2day