5585/2023/05-UKSP-Ha/Ozn. – Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: Zmena dokončenej stavby – Rozšírenie bytu – Zmena usporiadania bytových jednotiek, v bytoch č.12 a č.13, na 2.nadz.podlaží~1.poschodí v bytovom dome na Smolenickej ul. č. 8,10 – vo vchode č. 10, Bratislava-Petržalka

web od 2day