Hľadajú sa majitelia stánkov s občerstvením i potešením

Prihláste sa do verejnej súťaže a staňte sa súčasťou Dní Petržalky 2023.

Už len 22 dní, prosím nezabudni, že sa blíži – najväčší a najpopulárnejší festival DNI PETRŽALKY 2023.

Tri júnové dni nabité parádnou hudbou, nekonečnou energiou, letnou atmosférou a, samozrejme, voňavým a lákavým občerstvením.

Aby sme však tú chutnú i zmysly potešujúcu súčasť každého festivalu mohli dopriať všetkým návštevníkom petržalského Závodiska, potrebujeme vás, milé stánkarky a stánkari.

Preto aj tento rok vyhlasujeme SÚŤAŽ na podnájom pozemku za účelom postavenia stánkov na predaj občerstvenia, kávy, ale i nepotravinového tovaru a remeselných výrobkov na Dňoch Petržalky v dňoch OD 23. DO 25. JÚNA.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú v predmete podnikania činnosti uvedené v podmienkach a takisto splnia ďalšie náležitosti. K nim patrí i podanie súťažných návrhov a záväznej prihlášky, ktorú nájdete na našom webe PETRZALKA.sk/festival.

Záujemcovia sú povinní doručiť záväzné návrhy v zalepenej obálke na adresu Miestneho úradu Petržalka alebo osobne do podateľne v budove Centrum Technopol na Kutlíkovej 17. Čas máte DO STREDY 7. JÚNA DO 12:00.

Veríme, že záujem o stánky bude naozaj veľký a návštevníkom najväčšej petržalskej letnej akcie sa dostane skutočne pestrá ponuka všakovakých jedál, nápojov či suvenírov, ktoré im budú každý deň pripomínať, že život na zelenom sídlisku je jednoducho paráda.

#dnipetrzalky #petrzalkazije

web od 2day